Translate

2012. december 12., szerda

Köszönet nyilvánítás!

      A blogomon feltüntetett adatok, szövegek egy részét magam készítettem el. Azonban megköszönöm minden egyes szakembernek és más területen alkotó emberek munkáját  is, hogy taulmányukat, kérdéseiket és alkotásukat itt feltüntethetem, felhasználhattam! Nagy köszönet nekik, bármely nemzetiségűek is! Nem csak az én munkámat könnyítik  és segítik, de az iskolánk gyerekeinek tudását is gyarapítják! Még egyszer nagy-nagy köszönet nekik!

                                                     Kaderábek László

Kérdések és feladatok
II. kör


1, Kleiszthenész Athénban bevezette a cserépszavazás intézményét!
a, Mi volt ennek a célja?
b, Hány szavazat biztosította a szavazás érvényességét?
c, Kinek, milyen tisztség viselőinek kellett a cserepeket összeszámolniuk?
d, Mi történt azzal, akire a legtöbben szavaztak?

2, Az athéni demokrácia legkiemelkedőbb politikusa Periklész volt!
a, Milyen tisztséget viselt huzamosabb ideig?
b, Hány éven át viselte ezt a tisztséget?
c, Milyen betegség okozta halálát?
d, Melyik volt az a háború, amely alatt Periklész az említett betegség áldozata lett?

3, Húzzátok alá, hol található:

A, Milétosz -    a Peloponészoszon
                       Kis-Ázsiában
                       Epiroszban
B, Olümpia -  Makedóniában
                       az Olümposzon
                       a Peloponészoszon
C, Marathon – Thesszáliában
                        Euboián
                        Attikában
D, Khaironea – Makedóniában
                         Boiótiában
                         A Peloponészoszon

4, Igaz-e a középkorra, hogy (ha nem akkor indokold meg, hogy miért pár szóval)
A, a legtöbb középkori kolostorban semmittevés folyt, és a szerzetesi közösségben pártharcok dúltak?
B, a kolostorok a római ipar technikai hagyományait folytatták?
C, a középkori lovagvárak kezdettől fogva kőből épült, bonyolult, jól védhető épületegyüttesek voltak?
D, telente a lakótorony egyetlen fűthető helyiségébe szorult vissza az egész várnép?
E, a lovagok legfontosabb tápláléka a gabona volt?
F, még nagyon sok paraszt élt fából összetákolt vagy földbe vájt viskóban?
G, a mécsest csak a nemesek házaiban vagy a teplomokban használták?
H, a szék mérete méltóságot jelentett. Minél nagyobb úr volt valaki, annál nagyobb székre volt szüksége?
I, a parasztok az ágyneműt nemigen ismerték? Köpönyeggel vagy más felsőruházattal takaróztak?
J, a nevelés legfőbb eszköze a verés volt?

5, Húzzátok alá a román stílusban készült épületeket!

A poitiersi dóm, az arlesi dóm, a speyeri dóm, a párizsi Notre-Dame, a wormsi dóm, a reimsi-széksegyház,  a mainzi dóm,  a jáki teplom, a mont-serrati Szent Cecília-székesegyház és a Canterburyi katedrális.

6, István király birtokadományokkal és törvényekkel gondoskodott az egyház anyagi alapjáról, és törekedett az új rend és szokás kialakítására.

a, Mit rendelt el a király törvénye arra az esetre, ha valakit vasárnap ökörrel láttak az emberek dolgozni?
A törvény előírta az is, hogy vasárnap mindenki menjen teplomba!
b, Kire nem vonatkozott ez a kötelesség?
c, Hány falunak kellett egy teplomot építeni?
d, Hogyan rendelkezett a törvény azzal szemben, aki megtagadta az egyházi tized (dézsma) fizetését?

7, Ezen öt európai ország közöl melyiknek az újkori történelmében találkozunk az alábbi eseményekkel? Mindegyik kérdéshez csak egy államot írhatsz hozzá!

a, Franciaország
b, Anglia
c, Oroszország
d, Német-római Birodalom
e, Törökország

A, gyarmati rendszerét Spanyolország, Hollandia és Franciaország rovására építette ki.
B, itt rendeltek el a legelőször népfölkelést.
C, ettől a hatalomtól függetlenítette magát Mohamed Ali.
D, az 1848-as forradalmi hullám ennek az országnak a határán tört meg.
E, egyesítése és nemzeti állammá válása 1848-ban nem sikerült.
F, Népsűrűsűge a XVII. században 40 fő/km2.
G, itt működtek a „dologházak”.
H, itt robbant ki az újkori parasztfölkelések legnagyobbika.
I, 1829-ben kénytelen volt meghátrálni egy nagy múltú kis nép önfeláldozása előtt.
J, 1648-tól 300 kisebb-nagyobb államból állt.

8, Kapcsoljátok az alábbi történelmi személyiségeket a megfelelő földrajzi helyekhez!

A, Garibaldi
B, Kitchener
C, II.Vilmos
D, John Brown
E, Habsburg Miksa

1, Mexicó
2, Kansas
3, Jeruzsálem
4, Fashoda
5, Marsala

9, Tömören fogalmazzátok meg (2-3 mondattal), hogy ki volt a következő személy!

a, Clemenceau-
b, A. Dreyfus-
c, C. Rhodes-
d, A. Cuza-
e, H. Botev-
f, Gapon-
g, Szun Jat-szen-
h, II. Vilmos-

10, Amerikai elnökök neveit láthatjátok. Irjátok a nevükhöz, hogy melyik évben léptek hivatalba először!

A, Harry Truman-
B, Herbert Hoover-
C, John F. Kennedy-
D, Eisenhower-
E, Franklin Roosevelt-

11, A következő dátumok és helyszínek a legmagasabb szintű szovjet-amerikai találkozókat jelölik. Tüntssétek fel, hogy mely szovjet pártfőtitkárok és mely amerikai elnökök találkoztak egymással!

A, Teherán, 1943
B, Bécs, 1961
C, Moszkva, 1972
D, Bécs, 1979
E, Genf, 1985

12. A II. világháború utánni világpolitika szereplőit látjátok. Röviden (2-3 mondattal) jellemezétek őket!

A, Nehru-

B, Ben Gurion-

C, Nasszer-

D, Brandt-

E, Josida-

F, Robert Schuman-

 Sok szerencsét kívánok a megoldóknak! A megoldásokat, papíron kérem leadni az ellátot nevetekkel! A sikeres megoldókat természetesen jó osztályzattal értékelem. A leadási határidő: 2013. február 4.